Geografie en gevoel

wat plekken met ons doen

Cultuur en Historie

Cultuur kleurt de wereld waarin we leven. Historie maakt ons bewust van het boeiende ontstaan van onze (fysieke en sociale) omgeving. Binnen het fonds Cultuur en Historie geeft Van Gorcum boeken uit die het leven veraangenamen en verrijken. De boeken binnen dit fonds zijn geschreven of samengesteld door mensen met een passie op het gebied van (regionale) kunst, cultuur en geschiedenis.
Onze uitgaven komen veelal tot stand door nauwe samenwerking met onder meer culturele organisaties, historische verenigingen, natuurorganisaties, het bedrijfsleven, universiteiten en overheidsinstellingen. Samen zorgen we ervoor dat de uitgave net dat beetje meer heeft waardoor ze voor een breed publiek aantrekkelijk en interessant is.
Met onze boeken willen we graag de culturele rijkdom van de noordelijke provincies in de etalage zetten. En dan gaat het niet alleen om het culturele erfgoed; ook de hedendaagse kunstenaars of visionairs verdienen hier een plaats.
Een overzicht van onze uitgaven op het gebied van Cultuur & Historie kunt u vinden via onderstaande deelfondsen. Heeft u zelf ideeën voor een uitgave op het gebied van Cultuur & Historie: wij denken graag met u mee!

> Uitgever Cultuur & Historie is Ingrid Olthoff

Drenthe

Koninklijke Van Gorcum is van oorsprong een Drents familiebedrijf, opgericht in 1800. Als bedrijf zijn we dan ook stevig geworteld in Drenthe, maar bovendien houden we van Drenthe. Een prachtige provincie qua natuurschoon met een rijkdom aan cultuurhistorisch erfgoed. Niet voor niets is onze huidige directeur, Kor IJszenga, Drenthepreneur van het eerste uur. Drenthepreneurs zijn ondernemers die ambassadeur zijn van Drenthe. Zij worden gevraagd daar waar het kan bij te dragen aan de promotie van Drenthe als provincie waar het goed wonen en werken is.
Onze Drentse uitgaven komen veelal tot stand in samenwerking met organisaties uit de provincie, zoals Stichting Het Drentse landschap, Het Drents Archief, Provincie Drenthe, Marketing Drenthe en vele musea en boekhandelaren.

Friesland

Met onze uitgave Noorderland in beeld, brengen we de schoonheid van Groningen, Friesland en Drenthe samen. Deze fotografische speurtocht smaakt naar meer! Er zijn dan ook volop plannen om onze Friese uitgaven uit te breiden. Daar horen natuurlijk ook de Waddeneilanden bij, waarover al enkele boeken zijn verschenen.

Geschiedenis

De rijke geschiedenis van de drie noordelijke provincies is onuitputtelijk. De nieuwe Drents(ch)e Volksalmanak bijvoorbeeld, opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851), verschijnt al sinds 1883. In de loop van de jaren is deze almanak uitgegroeid tot historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. En zelfs na 130 jaar zijn de onderwerpen voor deze almanak nog niet opgedroogd. Voor Groningen geldt hetzelfde voor het tijdschrift Stad en Lande. Naast deze succesvolle series beschikken we over een breed assortiment aan historische uitgaven.

Groningen

In onze etalage van het Noorden heeft Groningen een prominente plaats. Zo geven we al vele jaren het cultuurhistorisch tijdschrift Stad en Lande uit, in samenwerking met het Huis van de Groninger Cultuur, RHC Groninger Archieven en het Groninger Museum. Met de Rijksuniversiteit Groningen zijn we continue in contact over nieuwe (populair) wetenschappelijke uitgaven.

Kunst

Schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, fotografie, dans, theater, zang… In Drenthe, Groningen en Friesland zijn heel wat kunstenaars actief die een plaats in de spotlights verdienen. Wij geven hen dan ook graag een podium binnen ons fonds. Boeken met liefde gemaakt over mensen met liefde voor hun vak.

Populair wetenschappelijk

Een wetenschappelijke publicatie is veelal bestemd voor een beperkt publiek. Toch zijn er proefschriften, dissertaties, die interessant zijn voor een breder publiek. Steeds meer worden we met ons allen betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op wetenschappelijk gebied, door bijvoorbeeld de zogenaamde publieksacademies. De belangstelling hiervoor is enorm. Voor Van Gorcum een reden om hier de komende jaren nog meer aandacht aan te besteden. We werken hiertoe samen met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente.

Cultuur

Aan het begrip cultuur worden vele verschillende definities toegekend. Binnen het fonds Cultuur & Historie hanteren we het begrip cultuur in brede zin: alles wat door de samenleving wordt voortgebracht, maar ook de natuurlijke omgeving waarbinnen onze samenleving zich manifesteert. Samen met organisaties op het gebied van (behoud van) cultuur, natuur, kunst, religie en wetenschap, maken we uitgaven die ertoe doen. Boeken die de kracht en schoonheid van het menselijk handelen in kaart brengen. Boeken met een pleidooi voor het behoud van ons erfgoed. Kortom: boeken om van te genieten!

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl