Mijnschoolplan

Een schoolplan maken dat u echt gebruikt!

MeerTaal

Over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar

Werken met Kwaliteit -WMK

Kwaliteitszorg voor het Primair en Voortgezet Onderwijs

Het didactische werkvormenboek

Variatie en differentiatie in de praktijk

Interactiewijzer

Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties

Meer dan onderwijs

Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

Onderwijs

In het fonds Onderwijs vindt u uitgaven voor zowel de aankomend leraar als de leerkracht in het basisonderwijs. Dit kunnen uitgaven zijn voor studenten van lerarenopleidingen (primair en voortgezet onderwijs) of voor professionals in het basisonderwijs.

> Uitgever Onderwijs is Ellen Gommers

Vakken

Uitgaven voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, bewegingsonderwijs en levensbeschouwing.

Rekenen

Uitgaven op het gebied van Reken-wiskunde en de didactiek van Reken-wiskunde.

Taal

Uitgaven op het gebied van taal en taaldidactiek.

Wereldoriëntatie

Vakuitgaven voor geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde.

Onderwijskunde

Onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en in het bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten.

(ortho)pedagogiek

Hier vind je uitgaven op het gebied van pedagogiek, en ook titels op het gebied van bijvoorbeeld begaafdheid.

Psychologie

Boeken met name over ontwikkelings- en onderwijspsychologie staan centraal. Onderwijspsychologie en ontwikkelingspsychologie focussen zich vooral op de ontwikkeling van emoties en kennisverwerving. Ze onderzoeken in welke mate emoties en cognitie voor een ontwikkeling in de hersenen kunnen zorgen in het kader van het onderwijs. Onderwijspsychologie is een deelpsychologie dat zich verdiept in school- en leerprocessen. Het houdt zich ook bezig met de cursussen en opleidingen van leerlingen.

Sociale ontwikkeling

Uitgaven om de sociale vaardigheden te verbeteren. Dit kunnen boeken zijn over hoe je contact maakt met mensen, hoe je moet reageren op een bepaald getoond gedrag of hoe leraren digitalisering kunnen toepassen in het onderwijs.

Management

Hier vind je uitgaven specifiek voor het management van onderwijsorganisaties.

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl