Wat is goede zorg?

Masterclass - Praktijkgericht coachingsprogramma

voor jongeren met ADHD

Forensische Psychiatrie

Fundamenten en praktijk

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Door F.C. Verhulst, F. Verheij M. Danckaerts (red.)

Meer dan onderwijs

Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

Supervisie

Gids voor supervisanten

Inleiding in de pedagogiek

Basisbegrippen en -principes

Mijnschoolplan

Een schoolplan maken dat u echt gebruikt!

Bespiegelingen

Over governance, bestuur, management en organisatie in de 21e eeuw

Sporen van talent

Achtergronden van Nederlanders op de voorgrond

Dinosaurier of krokodil

De toekomst van managen, organiseren en samenwerken

De schaduwkant van leiderschap

Herkennen en vermijden van hoogmoed, ontsporing en excessen

Nieuwerwets organiseren

Onderzoek naar nieuwe organisatievormen

Voorlichting en begeleiding

Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg

Het didactische werkvormenboek

Variatie en differentiatie in de praktijk

Interactiewijzer

Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties

Geografie en gevoel

wat plekken met ons doen

Intercultural Sensitivity

From denial to intercultural competence

Leiders in cultuurverandering

Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties

Werken met Kwaliteit -WMK

Kwaliteitszorg voor het Primair en Voortgezet Onderwijs

Coachen met collega’s

Praktijkboek individuele consultatie

MeerTaal

Over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar

Disclaimer

Koninklijke Van Gorcum besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Koninklijke Van Gorcum kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is. Koninklijke Van Gorcum garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Koninklijke Van Gorcum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.vangorcum.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Koninklijke Van Gorcum worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Koninklijke Van Gorcum heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Koninklijke Van Gorcum .

De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Koninklijke Van Gorcum om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.vangorcum.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden. E-mail berichten van Koninklijke Van Gorcum zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is  niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u  verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Koninklijke Van Gorcum geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl