Wat is goede zorg?

Masterclass - Praktijkgericht coachingsprogramma

voor jongeren met ADHD

Forensische Psychiatrie

Fundamenten en praktijk

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Door F.C. Verhulst, F. Verheij M. Danckaerts (red.)

Meer dan onderwijs

Theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool

Supervisie

Gids voor supervisanten

Inleiding in de pedagogiek

Basisbegrippen en -principes

Mijnschoolplan

Een schoolplan maken dat u echt gebruikt!

Bespiegelingen

Over governance, bestuur, management en organisatie in de 21e eeuw

Sporen van talent

Achtergronden van Nederlanders op de voorgrond

Dinosaurier of krokodil

De toekomst van managen, organiseren en samenwerken

De schaduwkant van leiderschap

Herkennen en vermijden van hoogmoed, ontsporing en excessen

Nieuwerwets organiseren

Onderzoek naar nieuwe organisatievormen

Voorlichting en begeleiding

Communicatieve vaardigheden voor hulpverleners in de gezondheidszorg

Het didactische werkvormenboek

Variatie en differentiatie in de praktijk

Interactiewijzer

Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties

Geografie en gevoel

wat plekken met ons doen

Intercultural Sensitivity

From denial to intercultural competence

Leiders in cultuurverandering

Een praktische gids voor strategische en culturele veranderingen in organisaties

Werken met Kwaliteit -WMK

Kwaliteitszorg voor het Primair en Voortgezet Onderwijs

Coachen met collega’s

Praktijkboek individuele consultatie

MeerTaal

Over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar

Docenten

Koninklijke van Gorcum biedt docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoördinatoren de mogelijkheid om een gratis docentexemplaar aan te vragen van studieboeken. Bij een docentexemplaar maken wij onderscheid tussen een beoordelingsexemplaar en een gebruikersexemplaar. Van een studieboek dat (nog) niet op de verplichte of de aanbevolen literatuurlijst staat kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Van een studieboek dat u gaat gebruiken, omdat het verplicht is voorgeschreven binnen uw opleiding, kunt u een gebruikersexemplaar aanvragen.
Vraag hier uw beoordelings- of gebruikersexemplaar aan.


Geef uw mening!
Heeft u een beoordelingsexemplaar van ons ontvangen? Dan zijn we uiteraard benieuwd wat u ervan vindt! Op het beoordelingsformulier kunt u aangeven wat u van de uitgave vindt en of u het voor gaat schrijven aan uw studenten.

Koninklijke Van Gorcum BV|Industrieweg 38, 9403 AB Assen|Postbus 43, 9400 AA Assen
+31(0)592 37 95 55|info@vangorcum.nl